Przyjęcia i wydania towaru z Chłodni Szczecińskiej

Szanowni Państwo, Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o. jest magazynem składowym, przyjmującym towary masowo w postaci przyjęć partii pełnopaletowych w dużych ilościach oraz magazynem wydającym Państwu przyjęte towary w mniejszych ilościach, ale nadal stanowiących partie pełnopaletowe. W ostatnim czasie nastąpiło bardzo mocne rozdrobnienie odbieranego z Chłodni Szczecińskiej towaru. Towar wydawany jest…

Czytaj Dalej

Przyjęcia kontenerów do Chłodni

W związku z aktualną sytuacją na bazie kontenerowej, informujemy, iż Chłodnia nie jest w stanie przyjąć wszystkich kontenerów w pożądanych przez Państwa terminach.  Powstałe utrudnienia są niezależne od nas, jednak dołożymy wszelkich starań, aby sukcesywnie przyjmować skumulowane w bieżącym okresie awizacje kontenerów. 

Czytaj Dalej

Wstrzymanie przyjęć samochodowych w dniach 21-30 sierpnia 2019r.

Informujemy, iż z dniem 21 sierpnia 2019r. wstrzymujemy przyjęcia samochodowe do Chłodni. Ze względu na wcześniejsze awizacje dostaw kontenerowych oraz ich opóźnienie w dostawie do portu w Szczecinie, nastąpiła ich duża kumulacja. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby sukcesywnie umożliwić przyjęcia dostaw kontenerowych do Chłodni w w/w dniach.…

Czytaj Dalej