Przyjęcia kontenerów do Chłodni

W związku z aktualną sytuacją na bazie kontenerowej, informujemy, iż Chłodnia nie jest w stanie przyjąć wszystkich kontenerów w pożądanych przez Państwa terminach.  Powstałe utrudnienia są niezależne od nas, jednak dołożymy wszelkich starań, aby sukcesywnie przyjmować skumulowane w bieżącym okresie awizacje kontenerów. 

Czytaj Dalej

Wstrzymanie przyjęć samochodowych w dniach 21-30 sierpnia 2019r.

Informujemy, iż z dniem 21 sierpnia 2019r. wstrzymujemy przyjęcia samochodowe do Chłodni. Ze względu na wcześniejsze awizacje dostaw kontenerowych oraz ich opóźnienie w dostawie do portu w Szczecinie, nastąpiła ich duża kumulacja. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby sukcesywnie umożliwić przyjęcia dostaw kontenerowych do Chłodni w w/w dniach.…

Czytaj Dalej