Chłodnia Szczecińska

Chłodnia Szczecińska Spółka z o.o. to firma z ponad 45-letnią tradycją i doświadczeniem - istnieje od 1968r.Przedmiotem naszej działalności jest świadczenie szerokiej gamy usług chłodniczych, w tym w szczególności przechowywanie mrożonej zywności, przeładunek towarów i świadczenie składu celnego.

Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o. znajduje się w Szczecinie, 15 km od granicy niemieckiej - 150 km od centrum Berlina. Posiadamy idealne warunki lokalizacyjne do rozładunku statków, wagonów kolejowych, samochodów ciężarowych  oraz kontenerów.


Nasze usługi świadczymy w ramach:

  • Powierzchnia składowa:  13.000 ton
  • Magazyny wysokiego składu: 4 m
  • Temperatura składowania: - 20oC
  • Możliwość zamrażania: - 30oCLubimy dobrze zmrożoną...                           ... rybkę!!!

PLEN | NO  

Copyright © 2014 Chłodnia Szczecińska.  All Rights Reserved.