Przyjęcia i wydania towaru z Chłodni Szczecińskiej

Szanowni Państwo,

Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o. jest magazynem składowym, przyjmującym towary masowo w postaci przyjęć partii pełnopaletowych w dużych ilościach oraz magazynem wydającym Państwu przyjęte towary w mniejszych ilościach, ale nadal stanowiących partie pełnopaletowe.

W ostatnim czasie nastąpiło bardzo mocne rozdrobnienie odbieranego z Chłodni Szczecińskiej towaru. Towar wydawany jest z chłodni niepełnopaletowo, co powoduje bardzo niewielką rotację towaru z magazynu. Wydania towaru w ilościach detalicznych, po 1 kartonie bądź ich kilku sztukach z danej partii (awizacje z takimi wydawkami są już codziennie) powoduje znaczące wydłużenie czasu obsługi. Nie planujemy zmiany z obsługi towaru masowego na towar detaliczny, którego obsługa wymaga innej specyfiki. Chłodnia nie jest przystosowana do tego rodzaju usług, a usługa konfekcjonowania w takich ilościach powinna być świadczona przez hurtownie. W/w sytuacja doprowadziła do braku miejsca składowego na awizowane przez Państwa przyjęcia towarów.

Sytuacje zlecania awizacji tzw. „detalicznych” winny być sporadyczne i zgłaszane z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.

W związku z zaistniałą sytuacją informuję, iż z dniem 1 września 2019r. pierwszeństwo w wydaniach ze względu na specyfikę naszego magazynu będzie miał towar pełnopaletowy oraz minimum półpaletowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *